میباشد و دیگری همین تاروت تحوت که کرولی با تلاشی طاقتفرسا با همکاری نقاشی به نام فریدا هریس بر اساس. مطالعات عمیق در نسخ قدیمی این نسخه از تاروت را خلق کرد. کتاب تحوت دانلود رایگان کتاب نویسنده آلیستر کراولی مرجع

ادامه مطلب

span classnews dt22.05.2016span  الیستر کرولی پدر بزرگ جورج بوش در سال 1904 با رفتن به هرم خوفو در مصر و انجام چهل شبانه روز مناسک شیطانی و عبادت و ستایش شیطان در روزهای 8و9و10 اوریل 1904جنی به نام آیواس به او ظاهر میشود و به او تبریک میگوید و او را پیامبر اخر الزمان معرفی کرده و مطالبی از طرف ابلیس به او میگوید. کتاب شریعت الیستر کرولی جنی به نام آیواس به او ظاهر میشود

ادامه مطلب

سبب ارتباط با نوت و دیگر اجنه همسر آلیستر بود او بود که به آلیستر گفت خدایان می خواهند با تو ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل در جمله بالا بیان میشود که همه قدرت در او جنگ سادگی کتاب آلیستر کراولی

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها